ग्रीन पीस, पोटॅटो अॅण्ड लेन्टील स्ट्यु

वाटाणे, बटाटे आणि हिरव्या मुगाच्या डाळीपासून बनविण्यात आलेली ही रेसिपी फारच चविष्ट आहे. नक्की ट्राय करा साधी-सोपी आणि झटपट तयार होणारी ही रेसिपी.

साहित्य

http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.mr.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
१० mins
COOK
१५ mins
SERVING

दिशा

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
गरमागरम ग्रीन पीस, बटाटे अॅण्ड लेन्टील स्ट्यु तयार आहे.

लोकप्रिय रेसिपी

No Data
No Data